Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Klauzula informacyjna dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie

Administrator danych- Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie, ul. Langiewicza 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. Można skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej pisząc na adres e-mail: bibliotekaszewna@wp.pl, telefonicznie -dzwoniąc pod nr tel.: 41 265-11-07,lub kierując korespondencję na adres siedziby naszej Biblioteki.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: ido@ugb.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna - Państwa dane będą przetwarzane w celu udostępniania zbiorów i obsługi czytelników oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas w związku z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokojeniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, na podstawie ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, w związku zart. 6 ust 1 lit.c) RODO oraz art. 6 ust 1 lit.e) RODO. Odbiorcy danych - Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz biblioteki(np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych - Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków Biblioteki wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług, nie dłużej jednak niż 5lat od dnia rozliczenia się z tytułu ostatnich zwrotów materiałów bibliotecznych.

Prawa podmiotów danych - Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do biblioteki lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), w sytuacji, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług i zasobów biblioteki.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu - Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny